Élet Isten teremtésbeli ritmusa szerint – több mint lelki wellness 15

Élet Isten teremtésbeli ritmusa szerint – több mint lelki wellness

1846-ban megalakult az élőhitű protestáns hívők felekezetközi, Nemzetközi Evangéliumi Allianza/Szövetsége, mely 1861 óta tartja világméretű imahetét. Ezt az első januári teljes héten tartják. Idén Európában közel 1000 helyen kapcsolódnak be az imakezdeményezésbe történelmi egyházak és szabadegyházak tagjai. Ez nem tévesztendő össze az Egyetemes Imahéttel, ami ökumenikus szervezésben január 3. hetében szerveződik.

Évente tematikus füzetet adnak ki. Idén a központi téma: Sabbat – Élet Isten ritmusa szerint. A mai vasárnapon kezdődő héten a szombat, Isten sabbatja különféle tartalmi elemével foglalkoznak. Identitás, gondoskodás, nyugalom, irgalmasság, emlékezés, öröm, nagyvonalúság, remény – ezek a kulcsfogalmak a hét egy-egy napjára.

Ahogyan fogalmaznak: sokkal többről van szó, mint spirituális wellnessről. Kinek-kinek saját lelke megtisztításáról, felüdítéséről.

Az imádkozás arra szolgál, hogy az egyházak és a hívő közösségek egészséges életért, életszemléletért, életgyakorlatért könyörögjenek a világ különféle tájain élő hittestvéreknek, sőt az egészséges hitéletről beszélgetnek is, azt ünneplik “égi és földi muzsikával, de még tánccal is”. Aki  mindezt lehetővé teszi: az élő Jézus Krisztus. Ő 176. világméretű imahetük lelki és valóságos tengelye.

Élet Isten teremtésbeli ritmusa szerint – több mint lelki wellness

Az érdeklődők megtalálhatják részletes, napokra lebontott program anyagaikat az alábbi címen, több nyelven.

Az 1731 óta megjelenő evangéliumi-protestáns Losungban erre a napra, az Epifánia utáni 1. vasárnapra a központi Ige így szól: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róma 8,14). Ószövetségi Igeként Ézsaiás 31,1 szerepel: Jaj azoknak, akik lovakban reménykednek! A harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében: de nem tekintenek Izráel szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz.

Micsoda aktualitása van az Örökkévaló Igéjének! Hányan bíznak harci eszközökben nem is olyan távol tőlünk! Milyen fájdalmas sebeket ejtettek a durva fegyveres konfliktusok a ma ortodox karácsonyt ünneplő szír, iraki keresztyéneken.

És micsoda konfliktusveszély dagad Kazahsztánban, Ukrajnában, Lengyelország, Litvánia határainál. Van miért imádkoznunk! Az orosz ortodox karácsonyon láttam a planet1 tv-adón Putyin elnököt a Moszkva közeli városka ortodox templomában a több órás szent esti liturgián imádkozni, gyertyát gyújtani Szűz Mária ikonja előtt. Bizonyára nem harci kocsikra bízza a konfliktusok megoldását, hanem imái értelmében a józan észre! Micsoda aktualitása van Isten Igéjének! Van miért imádkozni Allianz Imahéten az Európán belüli hitetlenség és ultraindividualizmus, énkultusz Európa ellenségeként történő felismeréséért, negatív hatásai fékezéséért. Az Európán belüli keresztyénüldözés visszaszorításáért, megfékezéséért. És akkor a velünk élő genocídiumról, a Covid-mutánsokról még nem is beszéltünk. Micsoda aktualitása van Isten Igéjének!

A sárospataki református kollégiumban is tanított világhírű tudós, prágai professzor, Johann Amos Comenius imafohászának is megvan az időszerűsége, nagyon is. 1650-1654 között működött nálunk Európa legnemesebb keresztyén értékeit árasztva pataki katedrájáról ifjú magyar lelkekbe is. Ebből az időből származik a fentiekbe Lélek-szövéssel gyönyörűen beleszőtt fohásza: Uram, Te nem hagyod megszégyenülni azokat, akik dicsőségedre, tiszteletedre teszik fel az életüket. Azért, hogy én se szégyenüljek meg, kérlek, nyújtsd ki felém a mennyekből megmentő drága kezedet!

Áldott-áldó vasárnapot, áldott-áldó Allianz Imahetet!

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)

Forrás

ElőzőKövetkező

Nagy előrelépés a vizuális kétnyelvűség terén: hatályba lépett a jogszabály 20

Nagy előrelépés a vizuális kétnyelvűség terén: hatályba lépett a jogszabály
Tavaly októberben fogadta el a szlovák parlament Gyimesi György (OĽaNO) képviselő indítványát, melynek lényege, hogy a szlovák mellett még egy kisebbség nyelvén is fel lehet tüntetni az információkat az útirányjelző táblákon – mindezt a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény módosításának köszönhetően.

Bár a törvénymódosító javaslat benyújtását a Most-Híd erősen kritizálta arra hivatkozva, hogy a javaslat eredeti formája nem jelentene előrelépést a közlekedési táblák kétnyelvűsítése terénꓼ még fel is szólították a parlamenti képviselőt, vonja vissza javaslatát. Ezt követően Forró Krisztián, akkor még az MKP elnökeként, egy, a módosításról szóló szakmai konzultáció lefolytatását javasolta, Horony Ákos jogász, a kisebbségi nyelvhasználat szakértője bevonásával.

Így született meg a végül októberben elfogadott törvénymódosító javaslat, amely nagy előrelépést jelent a vizuális kétnyelvűség terén.

Ma a kisebbségi kormánybiztos hivatala sajtóközleményben tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy hatályba lépett az új jogszabály. „A kisebbségi nyelvtörvény módosítása értelmében 2022 januárjától megváltozott a kisebbségi nyelvek közlekedési táblákon való használatának jogszabályi környezete. A szóban forgó módosítás a közúti jelzésekre vonatkozó rendelkezések módosítását és kiegészítését tartalmazza.

A szlovák belügyminisztérium közúti jelzésekről szóló rendelete szerint a közúti jelzéseken a feliratokat államnyelven kell feltüntetni, ám más nyelv is használható olyan külön rendelet és nemzetközi szerződés alapján, amelyhez a Szlovák Köztársaság csatlakozott.

Az egyik ilyen különleges szabályozás a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 184/1999 sz. törvény” – fogalmaznak.

Bukovszky László kormánybiztos hivatala megjegyezte, hogy a közlekedési minisztériummal tartott tavaly decemberi megbeszélést követően a minisztérium illetékes szervezeti egysége iránymutatást adott ki a nemzeti kisebbségek nyelvének közúti jelzéseken való használatáról.

„A minisztérium felkérte a 36 járási hivatalt és a Szlovákiai Városok és Falvak Társulását (ZMOS), hogy a hatályos jogszabályok és a függőleges közúti jelzések műszaki szabályzata alapján folytassák le a kisebbségi településeken a közúti jelzések használatának meghatározására vonatkozó napirend végrehajtását” – olvasható közleményükben.

A kormánybiztos hozzátette, üdvözli a minisztérium konstruktív hozzáállását. Ennek köszönhetően megállapodtak abban is, hogy a közúti útjelzőtáblákon szereplő szövegek eltérő fordításait és jelentésbeli összetévesztését elkerülendő, a kisebbségi kormánybiztosi hivatal módszertani segítséget nyújt a kötelezetteknek.

A törvény tehát ezentúl lehetővé teszi, hogy az útirányjelző táblákon feltüntetett településnevet államnyelven és a nemzeti kisebbség nyelvén is kiírják.

Eddig csak a település elején és végén levő községnévtáblán vagy a hivatali épületeken lehetett kiírni a település nevét a kisebbségek nyelvén azokon a településeken, ahol két egymást követő népszámlálás adatai szerint a lakosság legalább 15 százaléka valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát.

2022 januárjától azonban nemcsak az irányjelző táblákon szereplő települések neveit lehet majd magyarul – vagy más kisebbség nyelvén – kiírni, de a folyók megnevezéseit is, illetve a megye- és járáshatárokat jelző táblák is kétnyelvűek lehetnek.

A törvény szerint nemcsak az önkormányzati utakat lehet majd magyar felirattal ellátni, hanem a településen keresztül haladó magasabb rendű, állami/megyei utakat is. Ugyancsak előrelépés, hogy a magyarlakta városok és falvak településrészeinek neveit is fel lehet majd tüntetni magyarul – eddig ezt sem engedte a törvény.

Forrás

A Cargo társaságnál már nem várható tömeges elbocsátás 7

A Cargo társaságnál már nem várható tömeges elbocsátás

A Cargo Slovakia Vasúttársaságnál (ZSSK CARGO) tavaly év végén lezárultak a tömeges elbocsátások. A munkaerő-állomány optimalizálása az eredeti elképzelések szerint 442 alkalmazottat érintett volna, ezzel szemben végül 284 dolgozó munkaviszonyát szüntették meg.

„A tervezett optimalizálás átértékelésére a teljesítmény alakulásával és ebből adódóan főleg az üzemeltetésben dolgozók nélkülözhetetlenségével összefüggésben került sor“ – közölte a SITA hírügynökségnek nyilatkozva az állami teherszállító vasúttársaság vezérigazgatója, Roman Gono.

Az előző két évben a vasúttársaság összesen több mint ezer dolgozójától vált meg. Az idei év elején számuk elérte a 4283-at, a 2020-as esztendő végéhez képest 470-nel csökkent, a 2019-es év végéhez képest pedig 1088-cal.

2020 és 2019 között több mint 600 dolgozóval csökkent a Cargo alkalmazotti létszáma. A  létszám csökkentése és a szervezési struktúra piaci követelményekhez és az ügyfelek igényeihez való igazítása részét képezte a Cargo fellendítése megkezdett folyamatának.

Guno lényegében elégedett az elmúlt évi eredményekkel. „A szállított mennyiség és az elért nyereség évközi növekedése mellett pozitívan értékelhetjük a megkezdett élénkítő folyamatot is. Ennek keretén belül sikerült megvalósítani az egyik legfontosabb feltételt, az alkalmazotti létszám csökkentését és a szervezési struktúra piaci követelményekhez és az ügyfelek elvárásaihoz való igazítását“ – tájékoztatott a teherszállító vasúttársaság vezérigazgatója.

„Az alkalmazotti létszám észszerűsítése megmutatkozott a személyi költségek jelentős csökkenésében és a munka produktivitásának növekedésében“ – tette hozzá Gono.

A 2022-es évre szóló kollektív szerződés szerint a társaság az áprilisi munkabérrel együtt minden alkalmazottjának egyszeri jutalmat fizet, október elsejétől pedig megemeli az alapbéreket.

A munkáltató figyelembe vette azt is, mely szakmák nélkülözhetetlenek a társaság számára. Jelentősebb béremelésre számíthatnak az üzemeltetési pozíciókban lévő alkalmazottak, így a mozdonyvezetők, a diszpécserek, a tehervonatok főnökei, valamint a kocsimesterek és tolatómunkások. Ezek az alkalmazottak áprilisban egyszeri 400 eurós jutalomban részesülnek és 110 eurós béremelésre számíthatnak.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Forrás

politikon.hu Feliratkozás a legfrissebb hírekről és frissítésekről szóló értesítésekre.
LEGKÖZELEBB
ENGEDÉLYEZEM
Share to...