Dr. Téglásy Imre – Adventi látomás 22

Dr. Téglásy Imre – Adventi látomás

Három – millió – királyok

Adventi látomás

 

Igen, lassacskán már indultak volna. Ütött-kopott, ócska járgányaikkal már-már föl is kerekedtek. Ajándékokkal készültek mindhárman a megjósolt időben születő Gyermekhez. De hiába pásztázták kamerákkal, távcsövekkel a csillagvilágok égboltozatának útvesztő ösvényeit. Csak nem tűnt fel sehonnét a fénycsóvát húzó, útirányt jelölő Hírnök. Némelyek afféle globális összeesküvésre gyanakodtak. (Nem alaptalanul.) Mások továbbra is vakon bíztak megrontott bölcselkedőikben, írástudóikban és főpapjaikban. Egyikük sem tudhatott a Planetáris Adatvédelmi Hivatal és a Világmédiaszolgáltató titkos megállapodásáról. Ez a legszigorúbb hivatali titoktartás jegyében arra kötelezte munkatársait, hogy a felfordulás elkerülése és a mindent fölülíró politikai stabilitás érdekében nem közölhetnek hírt az égbolton esetleg mégis bekövetkező fényjelenségről. Így persze arról sem szivárgott ki semmi, hogy a Mentális Dögvészek és Előítéletek Megelőzésén fáradozó Globális Szolgálat (Global Service for Preventing Plagues, Prejudicies and Menthal Pandemies, rövidített nevén: GSPPPMP) már minden földrészen jó előre gondoskodott a közelgő Karácsonyhoz kapcsolódó prevenciós programokról. Ezek egyike akkor kezdődött, amikor az Eurábiai Egyesült Államok egyik kicsiny országában Mirjam, ez a tizenhárom éves, hajléktalan kismama és szakadt párja, a harminchárom esztendős Juszef felkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Családvédelmi Szolgálatát. A kapu fölött szivárványszín zászló lengett. Benne kör alakban huszonnyolc csillag és ugyanennyi félhold kerülgette egymást. Az iroda ajtaja fölött egy Cziffra Pulya nevű alkalmazott nevét olvashatták. A fölötte húzódó felirat latin, görög, cirill, arab és kínai írásjelekkel, több nyelven is hirdette:

AZ ABORTUSZ SZABADDÁ TESZ!

Az irodai alkalmazott hellyel kínálta Mirjamot. Majd – miután kéretlenül is egy doboz gumi óvszert nyomott Mirjam szakadt partnere, Juszef kezébe – a férfit a folyosóra küldte. – Uram, mi itt nővédelmi kérdésekről fogunk beszélgetni! – szólt még az értetlenkedő, tétovázva szót fogadó férfi után.

Aztán az ajtó becsukása után széles, kegyes mosollyal kezdett szólamaiba. A Pánplanetáris Birodalom érdekeire hivatkozva (és persze a magukat még nőnek tartók választási szabadságának mindenek fölöttiségét hangoztatva) vonzó lehetőségeket vázolt. A viselős kismama megszeppenve, némi szégyenlős érdeklődéssel hallgatta. Odakint, a folyosón a gondviselő, családfenntartó szereppel gondterhelten barátkozó Juszef előbb bizalmatlanul, majd fokozódó irtózással vette sorra a falról rávicsorgó némberek szivárványszín keretekbe foglalt fényképeit. Fölöttük öles jelmondat: „Ne szaporodjatok és ne szaporodjatok, ne öljétek a Földet!” A fotókról föltöltött szájú, szilikonkeblű hősnők igazolták történeteikkel azt a különleges kitüntetést indokló feliratot, hogy „ők a mi legjobbjaink”. Igen, ők voltak azok, akik a férfiuralom elleni küzdelemben a legtöbb haditettel, vagyis a legtöbb terhesség-megszakítással büszkélkedtek. Az egyik ilyen harcos beszámolójában Juszef ezt olvasta az egyik boszorkány trófeái számáról: „Húszig számoltam…”

Közben az iroda védőnéni-védőférfi-védőnemtelen alkalmazottja az ünnepi hangulat fokozása kedvéért meggyújtott egy „abortuszvarázst ünneplő, adventi gyertyát”, majd belevágott a felvilágosításba.

A kismama értésére adta, hogy a saját, jól felfogott érdekében jobban tenné, ha lemondana a szülésről. Egy ilyen, abortuszt választó, szabad és emelkedett lelkületről tanúskodó döntés esetén ugyanis számíthat a hatóságok jótékony segítségére. Megszabadulhat a szülési fájdalmaktól, nem kell összetarhálnia a gyermek táplálásával, neveltetésével és iskoláztatásával járó kiadásokat sem. A kölyök miatt nem lesz kiszolgáltatva „egy két lábon járó, beszélő szerszám” (ezzel Juszefre célzott) megalázó, „hímes”  önkényének. Egy ilyen, méltányos eljárás keretében nem kellene fizetnie (ha már úgy sincs miből) „a testébe férkőzött parazita” kiemeléséért sem. Tán még ingyenes fogamzásgátló tablettákat is fölírna nekik arra az időre, amíg eldöntik, hogy hozzájárulnak-e a teherbe esésért felelős petevezeték vagy ondóvezeték („jobb, ha a kettős biztonságot választják”) abortusszal egyidejű elkötéséhez. További nyereség, hogy a beavatkozás napján egyszeri alkalommal – étkezési jegyre – ingyen ebédet kap majd a éhére a terhes. Párja pedig négyféle, világmárkás, dobozos sör közül válogathat…

Lefestette, mostanában mily sok veszély fenyegeti a túlnépesedett Bolygót. Mindenki felelős közös Anyánk jólétéért. A gyermekre vágyók ócskán önző szempontjait ilyenkor illik félretenni a sürgetőbb feladat, vagyis annak érdekében, hogy megmentsük forró lázban égő, végvonagló Földanyánkat. Mellesleg az anyák és a babák is halálos fertőzésveszélynek vannak kitéve. Mindenfelé felhőkben rajzanak a Zika-szúnyogok. Csípésük nyomán beteg gyermekek születnek s halnak meg még újszülöttként. A csapvízzel szintetikus ösztrogént kortyolunk a poharunkból, ezért a sok az autista, Down-kóros és nyitott hátgerincű baba. „Na, és mondja már meg, kinek kell egy beteg gyerek?! Nem elég a maga baja?!”            A tanácsadó rosszalló fejcsóválással fogadta, hogy Mirjam ­- ha már nem használta az RU 486-os női önvédelmi vegyifegyvert, vagyis nem vette be a már hadrendbe állított abortusztablettát, akkor miért nem szedett Czeizel-féle magzatvédő vitamint. Attól meg végleg elborzadni látszott, hogy még terhesgondozáson sem járt. Mindebből az következik, hogy a kisbabája fogyatékos lesz…

Végül némiképp megenyhült. Fölajánlotta, hogy fölveteti a kismamát a Nemzetközi Szövethelyreállító Szövetkezet (International Regenerativ Medicine) őssejt-donorokat nyilvántartó Ecce homo (Íme az ember) programjába. Ott ő is támogathatja majd a veszélyes betegségek (például az Alzheimer-kór, a cukorbetegség és a többi) leküzdését szolgáló, orvostudományi kutatásokat. Ezek lényege, hogy az abortus artificialis után visszamaradó abortumot (értsd: a magzati életkorában elpusztított gyermek testmaradványait) további orvoskísérletek végzésére, tehát az egész emberiség szolgálatára ajánlhatja fel. Abortálni már csak azért is emberbaráti feladat, mert a magzatkorú gyermekek maradványaiból koronavírus elleni vakcina is fejleszthető. „Na, mily szép és nemes tett?! Hogy milyen jó jónak lenni?!”  

A védőnéni-védőférfi-védőnemtelen fölvilágosította, hogy a megszakítást végző kórház javára akár már most is lemondhat a fötusz beavatkozás nyomán visszamaradó szöveteiről. De persze az se baj, ha nem teszi. A tájékozott beleegyezés jegyében azonban tudnia kell, hogy ilyenkor csak afféle biológiai szemétként kezelik a szétszerkesztett szöveteket. Veszélyes hulladékként egyszerűen kidobják. Egyezség keretében viszont akár egy új orvosgasztronómiai program részese lehet. Ez a világméretű éhség elleni globális küzdelem jegyében magzatmaradványokból állít elő étkezési tablettát. Az abortuszt követő harmadik napon már be is jöhetnek a saját biomasszájukból készült ételadagjukért. A hűtést nem igénylő ételt megrendelésük szerint ízesítik majd pacalt, cigánypecsenyét vagy éppen lucskos káposztát idézve. Jót tesz az majd nekik. Javíthatják vele szegényes étrendjüket. Ha azonban étel helyett szívesebben innának PepsiNext üdítőt, akkor abból három palackkal kérhetnek. Ezt a napjainkban oly népszerű üdítőitalt magzati májból kivont ízfokozó anyaggal kísérletezték ki. (A palack oldalán olvasható is a biológiai nyersanyag hivatalos elnevezése: HEK-293 embrionális májszövet.)

Mirjam és partnere a törvényben megszabott három nap gondolkodási idő leteltével újra megjelent a védőnői szolgálatnál. Illendően aláírták, hogy mindenre kiterjedő, részletes tájékoztatást kaptak. Kérdésre válaszolva félénken, de azért elmondták: mégsem élnének a lehetőségekkel. Már épp elhagyták volna Cziffra Pulya irodáját, amikor az illetékes illető homlokát ráncolva utánuk szólt:

Maguk ugyan ragaszkodhatnak a baba világra hozatalához. Mi azonban a rendszeres jövedelem hiányára, a megoldatlan lakáshelyzetre és a gyermek mindenek fölötti jólétére tekintettel már csak egyet tehetünk. Javasoljuk a kórházi kollegáknak, hogy világra jötte után az újszülöttet azonnal szállítsák nevelőszülőkhöz!

Juszef akadékoskodó kérdésére a védőnéni- védőférfi-védőnemtelen kioktatta őket, hogy az anyaotthonok túlzsúfoltak, előjegyzéssel is hosszú hónapokat kéne várniuk. A szupermarketekben és futballstadionokban ugyan bőven lenne hely, de sem a fogyasztás templomai, sem a látványsportok arénái nem terheseknek valók. Jó, ha tudják azt is, közszeméremsértés nyilvános helyen szoptatni! A vásárlás templomait anti-proletároknak emelték, az arénákat a nép labdavarázsló bálványainak, a modern kor gladiátorainak „lé-te-sí-tet-ték”. Ne is reménykedjenek hát, hogy a család még az idén bárhol fedél alá kerül.

A Cziffra Pulya utalt másra is. Arra, hogy az ily rendezetlen szociális körülmények között megszülető kölykök úgy is bűnözőkké válnak. Előbb-utóbb kereszten vagy kötélen végzik…

Ezek után köszönt el Mirjam és Juszef. Alighogy becsukódott mögöttük az ajtó, a népesedéspolitikai népbiztos tárcsázta a rendőrséget. Az irodai kamera felvételére utalva pontos személyleírást adott a gyanús látogatókról. Azonnali intézkedést kérve Juszefet egy gyermeklány megrontásával gyanúsította…

Délután a kispapa örömhírrel tért vissza a panelházi szemétledobó kamrájába szokásos külvárosi kutatóútjáról. Megsúgta jegyesének, most már tudja, hová húzódhatnak. Úgy döntöttek, hogy kórház helyett, ha otthon, hogyha hajlék nélkül is, de mégis szülnek valahol…

Az elhagyott gyárépület vastraverzes, rideg csarnokában tömegek tolongtak, tülekedtek. Itt magányos férfiak, amott egész családok, nők és gyerekek kucorogtak, vacogtak sáros, koszos takarók, rongyok halma, hegyei közt. Volt közöttük fehér, volt fekete, sárga. A bábeli nyelvzavar összes nyelve, népe itt kavargott, zsibongott. Csak a szemük csillogott egyformán a gyéren fénylő, hatalmas betonhodályban. Akadtak itt csöndesek és hangoskodók is. Laktak itt szelídek és kötekedők is. Az elromlott vécéfülke előtt ketten éppen a bűzös, dobozmenyország melegebb magányáért verekedtek. Később aztán hirtelen mindenki elcsitult. Ez akkor történt, amikor a csarnok sarkából, a pöttömnyi irodafülke felől a zörejek és zajok, a hangfoszlányok és lábdobogások, a sírások és röhögések fölé egyszer csak fölkúszott ­- egy vajúdó sikoly!

Arra a szent pillanatra mindenki elnémult. Aznap este nem csúfolták, verték egymást se szóval, se kézzel. Éjféltájt az egyik, folyton kötekedő alak lekattintott fülcimpájáról egy széles aranykarikát… Haragosa gyógykenőcsös tubusfélét vett elő zsákjából…  Az pedig, aki eddig csak füstölt az iroda előtt, most tapintatosan elnyomta a csikket.  Végül egy asszony dúdolni kezdett. Ismeretlen nyelven ismeretlen ének, tán a születésről…

Mirjam legalábbis erre gondolt, amikor három idegen kopogtatott a szalmaillatú iroda ajtaján, hogy ajándékokkal és Allahu Akbar-ral köszöntsék az ő drága gyermekét…

Páty, Advent idején

Téglásy Imre

ElőzőKövetkező

Sorozatos, nevetséges hazugságokkal próbál magyarázkodni a baloldali milliárdos, Bige László 3

Sorozatos, nevetséges hazugságokkal próbál magyarázkodni a baloldali milliárdos, Bige László

Azért indultak ellene büntetőeljárások, mert a baloldalt támogatja a közelgő parlamenti választáson – erre célozgatott Bige László, a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldalt finanszírozó vörösbáró egy közelmúltbeli interjúban. A vagyonára részben erkölcsileg elítélendő módon, részben bűncselekmények által szert tevő Bige ritka nagyot hazudott, hiszen azután állt ki nyilvánosan a baloldal mellett, hogy a büntetőügyei elindultak. A milliárdos ugyanis a baloldaltól reméli, hogy megússza majd a felelősségre vonást. Mint ismert, Bige László köztörvényes bűncselekményeket követett el, korábban házi őrizetben is volt, amelynek során nyomkövetőt kellett viselnie.

“Van elég feladatom, nem a családi dolgok kötik le az időmet. Egy csomó gyalázatos feladatom. Méltatlan emberek, méltatlan feladatokat adnak. 63 éves vénember vagyok, büntetlen előéletű, a világ egyetlen bíróságán sem büntettek meg. Legfeljebb gyorshajtásért vagy tilos parkolásért” – így siránkozott a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal finanszírozója, Bige László, aki a közel egyórás, amúgy rendkívül közhelyes propagandainterjúban végig áldozati pózban próbálta mutatni magát.

“Nincs ebben semmi érdekes”

Amikor Juszt László, az ismert baloldali televíziós, aki végig hízelgett Bigének, megkérdezte tőle, hogy mégis miért került a vádlottak padjára, a baloldali milliárdos megpróbált ironizálni, azt állítva, hogy mert “elloptuk a saját pénztárcánkat”. Bige az adás első másodpercétől kezdve feltűnően feszült volt. Nem csoda, hiszen állításával ellentétben nem azzal vádolják, hogy saját magát károsította meg, hanem azzal, hogy a magyar gazdákat. Cégei kartelleztek, ezzel 36 milliárd forintos kárt okozva a kistermelőknek.

Bige híres arról, hogy szeret kérkedni a gazdagságával, ez most is így volt. Azt állította az első ügye kapcsán, hogy az őt feljelentő személyt valaki, vagy valakik 100-150 millió forinttal lefizették, a műsorvezető ezt “szép pénznek” nevezte, amire az üzletember nevetve azt mondta, hogy “igen, ez már szabad szemmel is látható”.

Bige az adás során végig hazudozott, egy pillanatig sem próbált szembenézni a valósággal, Juszt László pedig természetesen hagyta neki, egyetlen valódi kérdést sem próbált feltenni.

Azzal igyekezett védekezni, hogy egyes hatóságok bármikor bíróság elé tudják állítani, majd összefüggéstelenül hozzátette, arra megy ki a játék, hogy megszerezzék a vagyonát, a gyárait.

Abban sem mondott igazat a magát műtrágyakirálynak neveztető milliárdos, hogy 2010 előtt nem kapott egyetlen forint állami támogatást sem az államtól. Ahogy az Origo többször is beszámolt róla, Bige olyannyira beférkőzött a baloldali kormányzat legfelsőbb köreibe, hogy az IMF-hitel felvétele után vállalkozása több mint tízmilliárd forintnyi hitelt kapott a Gyurcsány-kormánytól. Abban az időszakban, amikor a brutális kormányzati megszorítások következtében a magyar emberek túlnyomó többségének csökkent a fizetése, sokan pedig utcára kerültek.

“Ha csak azt nem vesszük ide, amit most írogatnak ezek a bohócok, hogy kaptunk hitelt” – tette hozzá ingerülten, majd azt hazudta, hogy “nagyon szigorú” feltételekkel kaptak csak hitelt. Ez konkrétan nem igaz, hiszen az akkori baloldali kormány semmilyen feltételt nem szabott annak felhasználásáról, sőt cégének még kezességet sem kellett adnia a pénzért cserébe.

Rettenetesen nagy hazugságok

Második büntetőügye kapcsán szintén szánalmasan védekezett, szerinte az ügyészség olyan dolgot kér rajta számon, mintha egy disznóvágáson afelől érdeklődnének, hol van a levágott sertés vére (a szellemesnek szánt hasonlat meglehetősen suta, egy igazi disznóvágáson ugyanis a vért is felhasználják).

Bige kitért a 11 milliárd forintos GVH-bírságra is, amit “nem létező ügynek” nevezett. “A Holdból jött, a nem létező Holdból jött ” – jelentette ki zavarosan. Mint ismert, tavaly októberben a Gazdasági Versenyhivatal a teljes hazai műtrágyapiacot érintő összejátszást, kartellt tárt fel, amely a 2009 és 2016 nyara közötti időszakra vonatkozott. 2017 őszén indult a versenyfelügyeleti vizsgálat 11 társaság ellen. Közülük végül nyolc kapott bírságot, amely együtt rekordösszegre, 14,1 milliárd forintra rúgott. A hivatal leginkább hat, Bige érdekeltségébe tartozó vállalatot talált vétkesnek, mivel megállapításai szerint ezek szervezték a kartellt.

Bige azóta sem fizette ki a bírságot, és Juszt László internetes műsorában nemes egyszerűséggel “mesének” nevezte a történteket. Kérdés, hogy mit gondolnak erről azok a gazdák, akiket a gátlástalan manőverrel megkárosított.

A beszélgetés végén a milliárdos arról beszélt, hogy az ellene indított eljárásokat felülről irányítják. “Valaki megengedi ezt” – jelentette ki mindenféle konkrétumok nélkül az oligarcha, hozzátéve, hogy valaki utasította a belügyminisztert, amikor 300 rendőr kiszállt az egyik gyárához. Ezzel arra célzott Bige, hogy azért indultak ellene a büntetőügyek, mert kiállt a baloldal mellett. Csakhogy ez konkrétan nem igaz, ugyanis

a gátlástalan milliárdos csak az eljárások megindulása után kezdte pénzelni Márki-Zayt, éppen azért, mert tőle és Gyurcsánytól reméli, hogy elkerüli a felelősségre vonást. Sőt, az eljárás megkezdése utáni első interjújában még "ajánlatot" is megpróbált tenni a miniszterelnöknek, nem fogja pénzelni a baloldalt, ha futni hagyják. Természetesen az ajánlattal senki nem foglalkozott.

Úgy néz ki, Bige annyira fél a felelősségre vonástól, hogy a legdurvább hazugságoktól sem riad vissza.

Milyen büntetőügyek indultak Bige ellen?

Tavaly októberben kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint vesztegetés miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Bige László és öt munkatársa ellen. A vád szerint kétmilliárd forinttal károsították meg egy vállalkozó cégét, miközben a vezető több mint 700 millió forint vesztegetési pénzt is kapott. Az ügyészség korábban

bűnügyi felügyeletet rendelt el az ügyben, így Bigének hónapokon keresztül nyomkövetőt kellett viselnie, és csak engedéllyel hagyhatta el a házát.

A hatóságok álláspontja az, hogy a műtrágyakirály cégcsoportjának két alvállalata játszott össze a bűncselekményben, a növénytermesztéshez használt termékeket gyártó és az azt értékesítő cég.

A termelés során rendszeresen keletkezett olyan áru, amely nem felelt meg a gyártói előírásoknak, de a növénytermesztés más területén még fel lehetett azokat használni. Ezeket Bige utasítására leértékelték, de annyira, hogy az még az önköltségi árat sem érte el. Ezeket aztán a vállalkozó által kijelölt cégek vették meg, amelyek ugyanakkor úgy adták el azokat a végfelhasználóknak magasabb összegért, mintha nem lennének termékhibásak.

A kijelölt cégek vezetői az így befolyt „nyereségből” 2011 és 2016 között jelentős összeget, összesen 764 millió forintot osztottak vissza Bigének.
Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért Bigére, és azt indítványozta, hogy az eljárást egyesítsék a Nyíregyházi Törvényszéken a vállalkozóval szemben már folyamatban lévő – szintén vesztegetés miatt indult – büntetőperrel, amelyben a vád szerint műtrágyaeladás manipulálásával 135 milliót keresett a vállalkozó törvénytelenül.

A baloldalt pénzeli

Ahogy a fentiekből kitűnhet, meglehetősen nehéz helyzetbe került a vörösbáró, aki úgy akarja elkerülni a felelősségre vonást, hogy anyagilag támogatja a baloldalt, egész pontosan Gyurcsány Ferenc jelöltjét, Márki-Zay Pétert.

Eddig legalább hatvanötmillió forinttal támogatta a baloldal kampányát. Ez onnan derült ki, hogy Márki-Zay elárulta: Bige László egy ötmillió forintos számláját már kifizette. Szerinte ez a módszer teljesen legális.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, tavaly decemberben Márki-Zay és Bige luxusétteremben, félmillió forintos bor mellett egyeztetett, a számlát vélhetően az üzletember finanszírozta.

Forrás

Titkosügynöknek adta ki magát, aztán 26 milliót csalt ki az áldozataitól 2

Titkosügynöknek adta ki magát, aztán 26 milliót csalt ki az áldozataitól

Jogerősen négy év börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki magas beosztású titkosügynöknek adta ki magát. Így férkőzött áldozatai bizalmába, aztán több mint 26 millió forintot csalt ki tőlük. Az áldozatai között van a saját fia is.

A férfi különböző valótlan okokra hivatkozással nagyobb pénzösszegeket csalt ki emberektől úgy, hogy 2014-től 2017 őszéig fia ismeretségi körét felhasználva gazdag emberek közelébe férkőzött.

Minden esetben magas rangú titkosügynöknek, volt, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Őrség vezetőjének – adta ki magát, és rendszeresen hivatkozott széles körű kapcsolatrendszerére.

A férfi a legtöbbször azt állította, hogy

az édesapja és édesanyja külföldi gyógykezelésére, műtétre kell a pénz, majd édesapja halálát követően a temetési költségekre kért pénzt.

Az egyik gyanútlan férfit magával vitte egy általa irányított fedett akcióba, hogy ezzel győzze meg. Ez persze hazugság volt.

Volt olyan, aki többször is nagyobb összeget adott neki kölcsön, amit azonban soha nem adott meg.

Hat embertől, összesen 26 millió forintot csalt ki.

A saját fiától is többször kért kölcsön. Amikor a fiú már nem adott neki, telefonon kezdte zaklatni: százhetvenszer hívta fel azért, hogy pénzt adjon neki. A férfi az apja ellen zaklatás miatt magánindítványt terjesztett elő.

A csaló lakásában az elfogása után engedély nélkül tartott fegyvert és lőszert találtak.

Forrás

politikon.hu Feliratkozás a legfrissebb hírekről és frissítésekről szóló értesítésekre.
LEGKÖZELEBB
ENGEDÉLYEZEM
Share to...